דף הבית | אודות קראטה קאן ריי קאי | חומר עיוני | חדשות ואירועים | על המדריכים | קישורים | תמונות | סרטונים | צור קשר | English

סילבוס קאטות

דרגה

קאטה

קומיטה

קיו 9 (פס כחול) קומיטה נו קאטה קיהון בוגרים - 2 קרבות של 2 ד'

ילדים -  2 קרבות של 1 ד'
 
קיו 8 (כחולה) קיהון סונו איצ'י בוגרים - 3 קרבות של 2 ד'

ילדים  - 3 קרבות של 1 ד'
 
קיו 7 (פס צהוב) קיהון סונו ני
קיהון סונו סאן
בוגרים - 3 קרבות של 2 ד'

ילדים -   2 קרבות של 2 ד'
 
קיו 6 (צהובה)

קיהון סונו יון

בוגרים - 4 קרבות של 2 ד'

ילדים -   3 קרבות של 2 ד'
 
קיו 5 (כתומה) קיהון סונו גו
קומיטה נו קאטה צקיטו אוקה
בוגרים - 5 קרבות של 2 ד'

ילדים -  2 קרבות של 2 ד'
           3 קרבות של 1 ד'
 
קיו 4 (ירוקה) קיהון סונו רוק

בוגרים - 6 קרבות של 2 ד'

ילדים - 3 קרבות של 2 ד'
          3 קרבות של 1 ד'
 

קיו 3 (פס חום) קיהון סונו ננה (קיהון סונו סיצ'י) בוגרים - 7 קרבות של 2 ד'

ילדים - 3 קרבות של 2 ד'
          4 קרבות של 1 ד'
 
קיו 2 (חומה) קומיטה נו קאטה גרי
בו סונו איצ'י
טונפה סונו איצ'י
8 קרבות של 2 ד'
 
קיו 1 (פס שחור) קיהון סונו האצ'
קאיה קאטה
בו סונו ני
טונפה סונו ני
נונצ'אקו סונו איצ'י
 
10 קרבות של 2 ד'
 
שודאן (שחורה) שוטאי קאטה
צ'י און קאטה (קאטה שלישית של בו )
סוקי קאטה  (קאטה רביעית של בו )
טונפה סונו סאן
טאיזן קאטה (קאטה רביעית של טונפה)
 
 15 קרבות של 2 ד'
 

הערה: בעמודת קאטה מופיעה אך ורק הקאטה עליה נבחנים, יש לזכור שהיא מתווספת לקאטות מהדרגות הקודמות