סרטונים מהמבחן לשודאן 23.10.09 Videos from the Test Promotion- Shodan

אדוגייקו - Edogeiko

   

קאטות -Katas

       
       
       
       
       

קרבות - Fights